Vinaři vytáhli do boje proti podvodníkům s víny

Květen, 26.05.2014 07:52

Jsem z toho nešťastný. My jsme víno pouze stáčeli, vůbec nevím, jak se do něj voda dostala.“

To je prohlášení majitele obchodu v Olšanech, u něhož nedávno Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) objevila sudové víno pančované vodou jedna ku jedné. Situace trefně vystihující současnou realitu vinného businessu v tuzemsku, kde směšné postihy, neúčinná legislativa a nedostatečné kontroly vytvořily prostor pro bujaré podnikání podvodníků všeho druhu. V roce 2013 odebrala SZPI ke kontrole celkem 1056 vzorků vína, z nichž u 402 inspekce zjistila nedodržení zákonných požadavků v oblasti jakosti, falšování a bezpečnosti. Desítky závadných vín už také visí na internetových stránkách potravinynapranyri.cz. Svaz vinařů proto představil plán na omezení černého trhu s víny a začal lobbovat za potřebné legislativní a systémové změny.V hodině dvanácté dalo by se říci. Nespokojenost a kritické hlasy ohledně nečinnosti se ze strany poctivých vinařů v posledních letech zintenzivňovaly, až přece jen vyburcovaly příslušné orgány k nějaké činnosti. Do boje za poctivé vinaře vytáhl Svaz vinařů a na základě studie provedené s renomovanou poradenskou firmou připravil návrh opatření, která by měla podvodníky z trhu vytlačit. Události posledních týdnů by navíc mohly být předzvěstí toho, že se od slov konečně přechází také k činům. Připravuje se novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která posílí její pravomoci a Jihomoravský kraj ústy svého hejtmana Michala Haška oznámil, že chce zavést do trestního zákona postihy pro padělatele vína. Vypracuje záměr novely trestního zákona, díky kterému by bylo falšování vína hodnoceno jako trestný čin.Že je problém s podvody poměrně rozsáhlá záležitost se všeobecně ví, ale jak velký by tedy černý trh s víny v tuzemsku mohl být? O kolik přichází ročně stát na daních? Svaz vinařů závěry své studie neposkytl, konkrétnější byl ve své odpovědi Miroslav Volařík: „Podle posledních informací se objem černých dovozů přibližuje objemu vín vyrobených z českých a moravských vinic (cca 600 000 hl/rok). Daňové úniky z těchto černých dovozů se odhadují na přibližně 2 miliardy korun za rok.“ Zejména poslední citované číslo by mělo zajistit pozornost tuzemských vládních politiků, kteří si boj proti daňovým únikům dali za prioritu. A první oťukávání již mezi vinaři a vládou proběhlo.Svaz vinařů totiž ve své zprávě uvedl, že s návrhem potřebných opatření k eliminaci podvodů s víny seznámil ministra zemědělství Miriana Jurečku. Svaz navíc doufá ve vytvoření odborného týmu složeného ze zástupců ministerstva financí, SZPI, Ministerstva zemědělství, Celní správy, Finanční a daňové správy, Policie ČR nebo SZIF. Ten by měl pak připravit definitivní návrh legislativních změn. Ačkoliv pohledy většiny zúčastněných stran zatím známy nejsou, Svaz vinařů své trumfy veřejně odkryl. V dopise ministrovi definoval tyto nutné kroky, bez kterých se omezení černého trhu s víny neobejde. Jde mimo jiné o:• Posílení kontrol, potažmo pravomocí a spolupráce SZPI a Celní správy• Větší součinnost s Policií ČR, za účelem odhalení organizovaného zločinu• Kvalifikace falšovaní potravin jako trestný čin• Zpřísnění sankčních opatření jak pro prodejce, tak i pro distributory a výrobce.• Prověřit stávající povinnosti dovozce vína, zejména nelahvovaného, navrhnout jeho úpravu tak, aby byla zadokumentovaná celá obchodní trasa až do prodeje konečnému spotřebiteli • Větší kontroly dovozů, povinná registrace dovozců vín, přísné sankce za nelegální dovozy.• Licence na prodej sudového vína do vinoték, koncentrace prodeje do odborných prodejen. Definovat jasné podmínky pro poskytnutí takové licence.• Povinnost registrace prodejců a výrobců nelahvových vín u SZPI.• Zákonem stanovit povinnost značení vín z tuzemské produkce (obdobně jako v Rakousku), iniciovat zpracování návrhu na apelační systém v ČR.Vesměs jde o represivní opatření, která by měla zvýšit pravomoci kontrolních orgánů, posílit jejich aktivitu, potažmo překvalifikovat podvody s vínem na úroveň trestného činu. „Bez prosazení nových opatření se černé dovozy budou nadále zvyšovat, protože neexistuje důsledná kontrola státních orgánů a v podstatě nejsou žádné sankce a postihy a je to obchod maximálně výnosný bez provozních nákladů,“ doplňuje Miroslav Volařík.

Bezzubá spravedlnost

Slova Miroslava Volaříka potvrzuje například vývoj asi nejznámější kauzy posledních let. Templářské sklepy Čejkovice musely před pár lety stáhnout z prodeje milion lahví svých vín, u kterých nebyly schopny deklarovat původ hroznů. U soudu se hájily tím, že byly podvedeny ze strany dodavatele a podaly na něj žalobu o 109 milionů korun (údajná škoda). Podle dodavatele hroznů Jana Bartoně ale Templářské sklepy o cizím původu hroznů věděly. „Všichni, kdo si objednali surovinu ze zahraničí, tak ji dostali podle svých požadavků,“ pronesl před brněnským soudem. Faktem, který potvrzuje jeho tvrzení je údajně to, že hrozny dodával měsíc před sklizní na Moravě. A jak to vše dopadlo? Od soudu si nakonec pan Bartoň odnesl roční trest s podmíněným odkladem na dva roky a Templářské sklepy několikamilionovou pokutu. Odstrašující konec pro další podvodníky a kšeftaře s vínem? Dost těžko. Vinař Lubomír Glos k verdiktu soudu říká: „Problémem je vymahatelnost práva a mírné postihy. Z verdiktu soudu jasně vyplývá, že podvádět se vyplatí. Obchody s vínem nesou tolik, že je dostatek peněž na pokuty, úplatky, advokáty, na reklamu a ještě vám zbude spousta peněz na zbohatnutí. A to vše na úkor konkurentů, poctivých vinařů a nakonec i státu.“A podobně to vidí i Karel Hejduk z Mělnického vinařství Kraus: „Ze strany státu je kontrola a případné vymáhání sankcí za falšování původu nebo prodej sudového vína na černo na slabé úrovni. Nástroje k podchycení podvodů jsou, je ale potřeba je systematicky využít. Státu uniká značná částka na DPH, falšování původu vín ohrožuje důvěru zákazníků v tuzemské víno, která je do budoucna naprosto zásadní.“ Z jeho a dalších vyjádření vyplývá, že vinaři oceňují, že se konečně věci dávají do pohybu a že se objevila snaha uvedenou situaci řešit. Vyčištění trhu je v zájmu státu, poctivých vinařů i samotných zákazníků. Ne všichni ale vidí opatření připravená Svazem vinařů jako dostatečná.

Jde to i jinak?

Vlastní kuchařku na zkultivování a vyčištění trhu představili i vinaři sdružení do Vinařské asociace ČR, která aktuálně zastupuje zájmy více než dvou desítek vinařů. Asociaci založili vinaři, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s fungováním Svazu vinařů potažmo Vinařského fondu. Dle jejich vlastní analýzy je hlavním problémem ohledně podvodů s víny zejména platná legislativa, která příliš benevolentně umožňuje prodej levných dovozových vín. Vinařská asociace navrhuje tři konkrétní kroky, kterými by chtěla zmenšit manipulační prostor všem podvodníkům. K nim pak další dva body, které jsou nutně potřebné pro zachování důvěry mezi producenty a zákazníky. Jde o:• Zákaz označení stolních vín (vín bez CHOP/CHZO) odrůdou. Odrůdou by mohla být značena jen vína zemská, VOC a jakostní. Stolní vína by mohla být označena jen odrůdou, která není zapsána ve státní odrůdové knize.• Nový povinný údaj na etiketě charakterizující původ hroznů pro výrobu vína. Nově by balení v českém jazyce musela být označena na přední, nebo obou etiketách, státem nebo oblastí, ze které pochází hrozny pro výrobu vína a to ve velikosti alespoň 50% jiného geografického údaje, minimálně však 5 mm. Za geografický údaj bereme jakékoliv slovo poukazující na sídlo oblast nebo jiný zeměpisný údaj uvedený na přední etiketě, třeba i jako součást obchodního názvu firmy.• Rozšíření počtu chráněných zeměpisných označení. V dnešní době jsou chráněny čtyři názvy odrůd, ze kterých se nesmějí dělat stolní vína. Jsou jimi Muškát moravský, Cabernet Moravia, Frankovka a Ryzlink rýnský. Nabízí se rozšíření například o „Pálava“ (jednoznačné zeměpisné označení), „Müller Thurgau“. Nabízí se i chránit slova jako „Vinařství“, „Vinný dům“ a „Sklep“ jen pro firmy, které vyrábí víno na území ČR z hroznů sklizených na území ČR.• Navýšení rozpočtu SZPI se zvýšením počtu pracovníků, jejich pravomocí a zvýšením efektivity penalizací prohřešků. Je až zarážející, že drtivá většina prohřešků jde na úkor několika málo firmám, které neustále mají možnost své produkty uvádět a trh.• Vybudování národní vinařské laboratoře, která by umožnila komukoliv vyhotovení rozboru, při podezření na možné nesrovnalosti v enologických postupech. V dnešní době neexistuje u nás laboratoř, mimo SZPI, která by byla schopna ve víně odhalit vodu, glycerol a jiné příměsi a určit geografický původ.Kromě vlastních vcelku konkrétních návrhů Vinařská asociace navíc vydala komentář k návrhu konkurenčního Svazu vinařů. Vinařům se nelíbí zejména možné navýšení administrativní zátěže a zejména pak případné zavedení povinné licence na prodej sudového vína do vinoték, případně koncentrace prodeje do odborných prodejen. Tento návrh považují členové Vinařské asociace za absolutně nepřijatelný. Poukazují na netransparentní udělování licencí z rukou nějaké komise a navazující možnou korupci. Kompletní vyjádření najdete na stránkách Vinařské asociace.Úplná shoda tedy mezi vinaři zcela logicky nepanuje, některé body legislativních úprav jsou k další diskuzi. Každopádně je pozitivní, že se o podvodech stále hlasitěji mluví v médiích a téma se začíná dostávat do povědomí zákonodárců, ale i veřejnosti. Téma pančování vín samozřejmě rezonuje i v souvislosti s tragickou metanolovou kauzou. V boji za prosazení potřebných změn na víc vinaři získali zajímavého spojence. Podvody s víny si za své totiž vzal i jihomoravský hejtman Michal Hašek a rada kraje prý přijala záměr zpracovat novelu trestního zákona a zavedení nové skutkové podstaty padělání vína či destilátů. Po přijetí novely by se trestného činu dopustil každý, kdo by úmyslně falšoval víno. Vypracování návrhu by mělo trvat několik měsíců a brzy jej tak budeme moci posoudit.

Začátek dlouhého boje

Když pozoruji aktivity posledních měsíců a diskuzi, která se konečně přesunula do celostátních médií, jsem optimistou, že se situace zlepší. Jako zaměstnanec tuzemské rafinérské společnosti jsem v loňském roce poměrně intenzivně sledoval zavádění legislativních opatření na omezení podvodů s pohonnými hmotami. Tam ministerstvo financí vyčíslilo roční škody státu na nezaplacených daních dokonce na osm miliard korun. Po zavedení legislativních změn v říjnu loňského roku se situace na trhu o něco zlepšila, ale někteří podvodníci již přizpůsobují svou taktiku nově vzniklé situaci. Víno není benzín, ale paralela s podvody se nabízí. Vinaři jsou teprve na začátku boje, čeká je první kolo nutných legislativních změn. Bez nich to jednoznačně nepůjde, na druhou stranu nelze čekat, že černý trh s víny po jejich zavedení mávnutím kouzelného proutku vymizí. Čeká nás ještě dlouhá cesta za kultivací tuzemského podnikatelského prostředí, toho vinného nevyjímaje. Tak na zdraví všech slušných vinařů!Fotografie zdroj: potravinynapranyri.cz

24 komentáře:

Moravská banka vín

26. May 2014 16:18

Problémem naší malé zemičky je, že všichni víme jak to dělat, ale dělat to nebudeme. A proto vymýšlíme mnoho složitých scénářů, místo abychom se poohlédli v okolí, jak to dělají a vybrali si to co by nám mohlo vyhovovat.
Jednoduchá cesta je ta, kdy se zmapuje dovoz je jeho cesta až k lahvi nebo sudu…..
Poslední zkušenost ze Švýcarska, všechno víno musí vinař prodat v láhvi. Samozřejmně u nás je tradice čepování, tak ať se čepuje pouze lokální víno a dovezené ať jde do PET lahví….. No a takovýchto řešení je mnoho…
Důležité je, že se něco začalo dít…..
Ale i vinaři se musí zamyslet, jestli si sami nezadělali na tento problém, protože skoro v každém sklepě Vám na místě prodají za ceny bez DPH, no a vídíte, máme zde další problém….
Stanislav Šida

Okomentovat:

*

Loading...