Jak se popasují francouzští vinaři se suchem století?

Červen, 16.06.2011 11:38

Počasí si vletošním roce dělá zevropských vinařů dobrý den. Zatímco vkvětnu české a německé vinice spálil mráz, ve Francii se vinaři musí popasovat sextrémním suchem, které prý nemá obdoby za posledních 100 let. Jaká budou francouzská vína ročníku 2011?

Na české vinaře přišla pohroma rychle a nečekaně vprvní polovině května. Mráz spálil až 80 % vinic na litoměřicku a zdejší vinaři tak již nyní mají jasno. Nesklidí téměř nic. Po loňském spíše podprůměrném ročníku tedy žádné dobré zprávy. Podobně dopadli i naši západní sousedé. Vněkterých oblastech Německa očekávají až 50 % propad produkce oproti roku 2010.To francouzští vinaři zatím ztráty nevyčíslují, rekordní horka zatím nemusí znamenat takovou pohromu jako nečekaný mráz. Postiženy jsou aktuálně jiné zemědělské sektory více závislé na užitkové vodě. Francouzská armáda pomáhá sdistribucí vody pro vyžízněný dobytek, producenti pšenice již oznámili nejnižší úrodu za posledních 10 let. O vážnosti situace svědčí i fakt, že prezident Sarkozy již farmářům slíbil mimořádnou pomoc ve výši jedné miliardy euro.Vinaři zatím zůstávají spíše optimističtí. Pravděpodobně je čekají nižší výnosy, ale o to kvalitnější by produkce mohla být. Eve Guyan, zástupce obchodní asociace burgundských vín do médií prohlásil: „V tuto chvíli nám počasí nedělá žádné starosti. Ostatně vminulosti některé mimořádně suché ročníky vyprodukovaly mimořádná vína.“ Bylo tomu tak například vletech 1976 nebo 2003, kdy taktéž po dešti nebylo ani vidu ani slechu, ale vína byla následně hodnocena jako velmi povedená.Vinná réva není tak náchylná na extrémní sucho, jako jiné zemědělské plodiny, zejména díky svému hlubokému kořenovému systému. Současné počasí ji bude nutit hledat živiny ještě více hluboko pod zemí a právě tento fakt by mohl přispět kvyšší expresivnosti a kvalitě vín. Ne všichni ovšem mluví optimisticky. Stephane Roy, víceprezident Cognac Union of Wine Distillers, vyjádřil vsouvislosti rekordním suchem obavy ohledně množství a kvality vypěstovaných hroznů. ZChampagne se ozývají podobné hlasy a voblasti Jura pěstitelé ve vinohradech zaznamenávají zpomalení růstu hroznů a případy spálení listů vinné révy.Již dnes vinaři počítají stím, že hrozny se budou muset sklízet dříve, než tomu bylo vpředcházejících letech. Vinařům, kteří běžně vyrážejí do vinic vříjnu letos sklizeň začne pravděpodobně již vzáří. Vjihofrancouzské oblasti Languedoc je údajně nyní vinná réva zhruba tři týdny napřed oproti svému normálnímu vývoji. Jaký dopad bude mít současné extrémní počasí na vína ročníku 2011 bude pravděpodobně jasné až vzáří, kdy se bude tzv. lámat chleba. Období těsně před sklizní hodně napoví. Sucha, která Francii postihují stále častěji, každopádně vyvolávají obavy ohledně typického charakteru vín zjednotlivých francouzských oblastí. Vína stále častěji budou chutnat jinak, než jsou jejich obdivovatelé zvyklí.Více o tématu včlánku Globální oteplování vinic.

Okomentovat:

*

Loading...