Andrea Buzio: Ve vinici je nejdůležitější rovnováha

Leden, 7.01.2013 08:54

V rámci občasných rozhovorů si na Podkorkem.net představujeme tuzemské i zahraniční vinaře. Kromě Moravy jsme loni zabrousili do Champagne, za Jean-Pierre Fleurym a hned dvakrát k sousedům do Rakouska. Přečíst jste si mohli rozhovor s rakouským sektařem Karlem Steiningerem a mladým blonďátým vinařem Leo Hillingerem. Letos se doufám “podíváme” i do dalších zajímavých vinařských regionů, jako je třeba Maďarsko nebo Slovensko. A geografická premiéra nás čeká i dnes. V rozhovoru se představí malé Bio vinařství z Piemontu – Oreste Buzio.

Rodinné vinařství Oreste Buzio najdete v srdci piemontského regionu

Monferrato Casalese. Vinařství, které nepřetržitě funguje od roku 1860, pokorně přistupuje ke své historii a natradiční postupy svých předků, kteří maximálně respektovali přírodu, se současní majitelé snaží navazovat. Od roku 2001 tak vína Oreste Buzio vznikají dle zásad certifikace Bio.

Vinařství vede hlava rodiny Oreste, ale ve vinicích kralují především jeho dva synové. Andrea, vystudovaný enolog, jež se rodinnému vinařství věnuje naplno, aMarco, vystudovaný technik, který pracuje vAlessandrii avinařství se věnuje ve svém volném čase.Vinařství obhospodařuje pět hektarů vinic, na kterých je vysázeno zbílých odrůd Chardonnay a zčervených Barbera, Bonarda nebo Freisa. Klíčovou odrůdou vinařství je pro region typická odrůda Grignolino. Vína ztéto odrůdy mívají barvu nižší intenzity, ovocné aroma často s tóny malin, vyšší kyselinu a třísloviny. Grignolino zvinařství Oreste Buzio je však něčím specifické. Více již vdnešním rozhovoru. Na otázky blogu Podkorkem.net odpovídal Andrea Buzio.


Uvádíte, že historie vinařství sahá do roku 1860. Máte ztéto doby nějaké materiály o tom, jak vté době Vaše vinařství fungovalo?

Před 150 lety byla práce vzemědělství mnohem složitější, než je to dnes, protože se samozřejmě nepoužívali při práci žádní moderní pomocníci a stroje. Místo dnes tak oblíbených traktorů pracovali volové, kteří zorávali terén, a většina práce se samozřejmě dělala ručně. Co se týče práce na vinicích a ve sklepech, tak byla překvapivě téměř stejná stou dnešní. Dříve byly výsledky pouze méně elegantní a rafinované, protože nebyla kdispozici moderní technologie, měřiče či kontrolní zařízení, které používáme dnes. Největší výhodou dřívějšího života byl ale život, který byl jasnější, klidnější. Sice se složitějším pracovním tempem, ale byl jistě méně stresující než je tomu dnes.

Kdy jste se rozhodli přejít na certifikované Bio postupy, co bylo tím impulsem?

Naše vinařství si vždy dávalo pozor na respektování přírodních procesů a úctu k životnímu prostředí. Vroce 2001 jsme se pak rozhodli požádat o Bio certifikaci, abychom svým klientům mohli oficiálně deklarovat to, co jsme již dávno předtím dělali a to i bez kontrol certifikačních firem. Tak jako dnes i dříve jsme nepoužívali žádné chemické látky na vyživování révy a podporu její obranyschopnosti. Pro nás nešlo o nějakou razantní změnu či zásadní rozhodnutí, ale pouze o potvrzení toho, co dlouhodobě vyznáváme, co je pro nás něco zcela přirozeného a jasného.

Jak dlouho proces certifikace trval, vyskytly se nějaké problémy?

Doba, která ze zákona musí uběhnout mezi změnou ztradiční výroby na ekologickou, jsou tři roky. Ta slouží především ktomu, aby se zrévy dostaly eventuálně všechny zbylé chemické prostředky používané vpředchozích letech. Vtěchto třech letech jsme museli počkat, i když jsme žádné chemikálie nepoužívali a hnojili jen přírodními preparáty. Jak jsem již však řekl dříve, vzhledem knaší dlouhodobé filozofii jsme žádné problémy scertifikací neměli.

Můžete trochu přiblížit Vaši filozofii pěstování révy?

Proto, abyste mohli mít ekologické zemědělství, je nejdůležitější vytvořit to správné prostředí, které se samo reguluje a kde je vše vrovnováze. Užitné rostliny sneužitnými, prospěšný hmyz se škodlivým, užitné mikroorganismy sneužitnými. Tato rovnováha je ta, která byla vždy přítomná vpřírodě, ale vposledních desítkách let byla často ohrožována nerozvážným používáním chemických prostředků.

Co biodynamika? Neuvažovali jste o ní?

Je to cesta, která nás zajímá a které se snažíme přibližovat.

Jak je to vlastně sorganikou vItálii? Je to okrajová záležitost, nebo se vposledních letech zájem vinařů o tento způsob hospodaření zvyšuje?

Vposledních letech se téma udržitelných postupů a ekologie ve vinařstvích vItálii hodně rozšiřuje. Vsoučasné době jsou hodně vidět evidentní negativní dopady, které nám přineslo tradiční extenzivní zemědělství. Stále více výrobců se snaží měnit své návyky arespektovat přírodu a její procesy, zároveň však bez toho, aby opustili moderní technologii pěstování. Velké firmy, které mají prostředky na propagaci, pak ekologické postupy využívají jako marketingový nástroj a prostředek, jak oslovit zákazníky.

Pojďme teď kVašemu vinařství Oreste Buzio. Jak byste popsal terroir vinic, kde Vaše vína vznikají?

Oblast Monteferrato Casalese, ve které se nacházíme, je plná příkrých kopců, které jsou vhodné k pěstování vinné révy. Terén je převážně vápenitý a písčitý, organické podstaty, podporující tak nízkou produkci a vysokou kvalitu. Vignale Monteferrato je na hranici provincie Asti, proto má některé charakteristiky podobné vínům zoblasti Monteferrato Casalese a jiné zoblasti Monteferrato Astigiano.

Kolik hektarů vinic vlastně máte? Jaké odrůdy jsou na nich zastoupeny?

Rozloha vinic činí pět hektarů a máme na nich vysázeno pět různých odrůd. Chardonnay, Barberu, Grignolino, Freisu a Bonardu.

Která odrůda/víno je vlajkovou lodí Vašeho vinařství? Proč?

Určitě nejvíce originální a specifickou odrůdou našeho vinařství je odrůda Grignolino. Jedná se o původní odrůdu typickou pouze pro oblast Monteferrato, jejíž charakteristikou je sytě červená barva a celkem výrazná, ale vyvážená trpkost a dobrá kyselost. Vůně našich vín bývá spíše kořeněná, je mnohem více intenziví než bývá běžný průměr Grignolina. Traduje se, že ve Vignale byla vždy pouze jedna oblast odkud pocházelo Grignolino zvláště aromatické a kořeněné… hádáte správně, bylo to zvinice naší společnosti.

Itálie vposledních letech zaznamenává, co se týká objemu produkce spíše podprůměrné roky, které ovlivňuje extrémní počasí. Jak je na tom Vaše vinařství?

Vposledních 15-20 letech byla vItálii nadprůměrná produkce vína, takže výroba převyšovala poptávku. To způsobovalo následné potíže sumísťováním vín na trh za rozumné ceny. Vposledních letech produkce vína klesla, zejména vzhledem ke klimatickým změnám, které způsobují stále teplejší a sušší léta. Ta působí problémy ohledně vyváženého vyzrávání révy. Abychom zredukovali negativní dopady, které způsobují nekonzistentní zrání hroznů, snažíme se aplikovat řadu opatření, jako zatravňování vinic, slabé hnojení nebo ochranu révy před přímým slunečním svitem vobdobí nejteplejších letních měsíců. Větší pozornost musíme také věnovat hroznům ve sklepě během kvašení či macerace.

Co Vás na práci vinaře nejvíce baví a fascinuje?

Mne baví celý proces výroby vína, od rašení révy až po lahvování finálního produktu. Všechny jednotlivé úkony přitom musíte dělat na 100 % a smaximální pečlivostí. Takový přístup je základem toho, abyste získali vynikající produkt. Jedna jediná nepozornost během růstu révy, během kvašení či následném školení vína může způsobit vážné znehodnocení finálního výrobku.

Máte nějaké zkušenosti svíny zMoravy?

Česká republika má kulturu a přístup kvínu hodně podobný jako má Itálie. Vyrábí jak vynikající vína bílá, tak červená, která jsou však odlišná od italských vín kvůli chladnějšímu podnebí. Nikdy jsem neměl příležitost navštívit Moravu a její vinaře. Ale jsem velmi zvědavý a chtěl bych se někdy podívat na místní slavnosti během období vinobraní, abych ochutnal atmosféru a chutě a porovnal je stěmi italskými.Za zprostředkování rozhovoru děkuji Františku Šamlovi z VPV Praha.

Okomentovat:

*

Loading...