Miroslav Volařík: Spotřební daň na víno by poškodila hlavně korektní vinaře

Únor, 23.02.2012 07:54

Zvažované zavedení spotřební daně na víno Miroslav Volařík jednoznačně odmítá. Stát by se měl spíše zaměřit na kontrolu, např. nelahvovaných vín, kde se značná část trhu uplatňuje bez placení DPH a výsledně bez platby daní z příjmu. Na následujících řádcích se také mimo jiné dozvíte, proč Vinařství Volařík začalo spoužíváním šroubovacích uzávěrů, jaké škody nadělal ve vinicích mráz, jaké další investice vinařství vletošním roce plánuje a jak získat věrnostní slevu na vína Volařík.

Řez vinic probíhá ve Vinařství Volařík od začátku roku tak, aby se vše stihlo dokončit do konce března. Jednak zdůvodu, že plynule následuje vázání, které by mělo být ukončeno před rašením – jinak by docházelo k poškozování již narašených oček – a také proto, že vinařství vdubnu čeká výsadba 10 hektarů nových vinic.Současně dochází k úpravě plochy od přerostlých náletových dřevin tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup pro zemědělskou údržbu vinic. Jsou připraveny pozemky o celkové výměře cca 10 ha na jarní výsadbu. „Ve viniční trati Turold budeme sázet Solaris a Muller Thurgau, ve viniční trati Levá klentnická to bude Rulandské bílé a Ryzlink vlašský. Na tratích Purmice a Pravá klentnická přibyde Ryzlink rýnský a na trati Plotny Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené a Muller Thurgau,“ říká Miroslav Volařík. Restrukturalizace vinic se provádí každoročně tak, aby byly vinice odrůdově čisté s potřebným počtem keřů na hektar. Co se týká nedávných mrazů, vypadá to, že škody ve vinicích nezpůsobily. Vinice nebyly během roku 2011 přetíženy velkým množstvím hroznů (průměrná sklizeň z1 ha vinic byla 4920 kg), po celý rok byly vinice vdobré kondici, list držel poměrně dlouho, dřevo dobře vyzrálo až do konce letorostů, a proto nejsou u Volaříků zatím zmrazivého počasí nervózní. Dle předběžných zkoušek na zmrznutí oček se vše jeví dobře.

Co nového ve sklepě?

V tomto období běží lahvování vín ročníku 2011. Právě se lahvují rosé vína, a to historicky vůbec poprvé pod šroubové uzávěry. „Rozhodli jsme se pro ně zejména pro jejich nepopiratelné výhody – snižují možnost mikrooxidace vína na minimum a vína, která nejsou určena pro zrání na lahvi, uchovávají stálá, svěží,“ vysvětluje Miroslav Volařík a dodává: “Další výhodou je eliminování nepříjemností, které jsou spojeny skorkovým uzávěrem – pachuť vína po korku, drolivost korku nebo možnost TCA infekce. Sohledem na komfort zákazníka jde o výhodnější formu balení – víno je možné otevřít kdykoli a kdekoli bez potřeby vývrtky, je možné jej opětovně uzavřít a také bez problémů skladovat ve svislé poloze.“ Zavedení šroubovacích uzávěrů navíc nevyžadovalo pro vinařství žádné dodatečné náklady – lahvovací linka byla využita stávající. Vinařství si pouze zapůjčilo od výrobce šroubovacích uzávěrů hlavu na uzavírání lahví. Finálně by pod „šroubáky“ mělo skončit zhruba 60 % vín ročníku 2011. Přesto, že úspora dozajista není důvodem pro zavedení šroubových uzávěrů, jsou náklady zhruba poloviční ve srovnání suzavřením korek + záklopka.A každá úspora dobrá, protože investování ve vinařství zřejmě není nikdy konec. „Tento rok plánujeme nákup dalšího lisu na zvýšení denní kapacity zpracování hroznů – jedná se o lis Wottle a investici vřádu 1,5 mil. Kč bez DPH. Další investicí bude cross-flow filtrace a zvýšení kapacity kvasného procesu. Cílem těchto investic je dosáhnout ještě vyšší kvality naší produkce,“ dodává Miroslav Volařík.

Slevy za věrnost

Novinkou pro letošní rok bude také „věrnostní“ program, který přinese výhody pro pravidelně nakupující veshopu vinařství. Od 1. března bude mít zákazník možnost zaregistrovat se jménem a heslem a na svůj účet načítat nákupy. Jak se dostane za hranici 15 tisíc Kč má slevu na další nákup ve výši 5 %, po odběru za 30 tis. Kč a více se dostává na slevu 10 % zcen eshopu. Webové stránky budou také vnejbližší době přeloženy do angličtiny. Jednou zpriorit vinařství Volařík je vletošním roce také komunikace se zákazníky. Aktuální informační kanály vpodobě Facebooku a webových stránek vinařství tak rozšiřuje nový pravidelný newsletter, o který si lze zažádat na emailu sojkova@vinarstvivolarik.cz. Do mailu vám tak přistanou informace o degustacích a akcích vinařství, o účasti vinařství na soutěžích a veletrzích a dalších novinkách. Na závěr Miroslav Volařík zodpovídá několik otázek:

Kdy plánujete uvést na trh vína ročníku 2011? Jak se budou lišit od vín ročníku 2010?

První sérii plánujeme připravit pro zákazníky v druhé polovině února. Ročník 2011 bude jiný – jednak nižším extraktem vín a jednak jinou strukturou vína proti ročníku 2010.

Jak se díváte na záměr ministerstva financí ohledně uvalení spotřební daně na víno?

Myslím si, že toto plánované opatření by bylo nesystémové z důvodu, že vinaři stále ještě investují do nákupu technologií a restrukturalizace vinic a případné zavedení spotřební daně rozkolísá dobře nastavené podmínky. Problémem je větší důraz a účinnost kontrolního systému, který by zamezil daňovým únikům při prodeji nelahvovaných vín a hlavně se už desetiletí přehlíží prodej lihovin vyrobených z technického lihu. Výrobci lihovin by díky efektivnější kontrolní a represivní činnosti vrátili státu daleko více, než by byl očekávaný přínos ze zavedení nové spotřební daně, která by se podle našich zvyklostí efektivně obcházela.Dále si myslím, že zákazníkům, trhu i výrobcům by prospěla důkladnější a důraznější kontrola ze strany orgánů za tuto činnost zodpovědných, čímž by se zredukovalo na únosnou míru falšování vína a záměny moravských vín dovozovými. Velmi významná část nelahvovaných vín se na trhu uplatňuje bez placení DPH a výsledně bez platby daní z příjmu. Bez rychlých a přísných sankcí není kontrola účinná.S jistotou si dovolím tvrdit, že zavedením spotřební daně z vína budou poškozeni hlavně korektní vinaři a výsledkem bude zaplevelený trh mnohonásobně víc než nyní, protože se otevře prostor a možnosti pro „obchodníky“, kteří budou velice aktivní, úspěšní a všeho schopní jako vždy. Pokud si státní orgány budou plnit svoji kontrolní funkci řádně a účinně, není potřebné na stávajícím systému nic zásadního měnit.

Plánujete zdražení vín vletošním roce?

Neplánujeme. Cenová úroveň zůstane zachována. Přicházíme s větší nabídkou vín ročníku 2011.

V lednu SZPI odhalila, že vněkterých vinotékách se prodávalo sudové víno ředěné vodou. Jak hodnotíte kontrolní činnost SZPI? Měly by být tresty pro vinaře, kteří šidí zákazníky přísnější?

Očekával bych tvrdší, důraznější, efektivnější kontroly. Je to mezi vinaři známý fakt a je na státních kontrolních orgánech se s tímto nekorektním obchodem vyrovnat. Prodej těchto vín nám vinařům dělá jenom ostudu a v mnoha případech už se nedá mluvit o víně. Myslím, že nejen SZIF by se kontrolou měl zabývat. Postihy by měly být samozřejmě tvrdé, aby odrazovaly.

Jaká je situace ve vinicích vsouvislosti stuhými mrazy, které dorazily do Česka na přelomu ledna a února?

Při těchto nízkých teplotách můžeme očekávat poškození vinic. Rozsah bude závislý na poloze vinice, vyzrálosti tažňů a jiných.

Plánujete vletošním roce přihlašovat vína do soutěžních klání? Která to budou a proč?

Určitě jako každoročně si chceme srovnat naše vína s ostatní produkcí našich kolegů vinařů.Letí to jak blázen, tímto příspěvkem uzavíráme „první kolo“ seriálu Vinařův rok. Během osmi týdnů jsme navštívili osm vinařství zMoravy a Čech. Od příštího vydání se tedy budeme podruhé vracet kjednotlivým vinařům a budeme zjišťovat, jak se situace vyvíjí vjejich vinohradech a jak to vypadá svíny ročníku 2011. Vínu zdar! Mikuláš

Okomentovat:

*

Loading...